Khách hàng được ghi nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ngay sau khi thực hiện  giao dịch mà không phải chờ Kho bạc nhà nước, Cục thuế địa phương  xác nhận đã nhận được khoản thanh toán.

Dịch vụ Thanh toán Thuế Điện tử của VIB sẽ góp phần tiết kiệm tối đa thời gian và nhân lực cho việc nộp thuế, một hoạt động vẫn diễn ra thường xuyên vào mỗi tháng, mỗi năm tại các doanh nghiệp.

Để sử dụng dịch vụ, khách hàng đăng ký tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, chọn VIB là ngân hàng thanh toán và gửi  yêu cầu dịch vụ Thanh toán Thuế Điện tử đến VIB.

VIB cũng mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách luôn luôn đảm bảo dịch vụ nhanh chóng, chính xác, bảo mật thông tin, miễn 100% phí chuyển tiền thanh toán thuế trong năm 2015 cũng như  tư vấn kê khai Thuế và truy vấn thông tin Thuế.

Lệ Thúy