Đáng chú ý, trường hợp người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên được cấp mã người phụ thuộc căn cứ theo CMND, thì mã số thuế người phụ thuộc chính là mã số thuế TNCN... 
PV