Tại phiên này, các DN đã đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 40.000 tấn đường thô (mã HS 1701); quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 45.000 tấn đường tinh luyện (mã HS 1701). Giá khởi điểm được đưa ra đối với đường thô và đường tinh luyện đều là 1.000.000 đồng/tấn. Bước giá được đưa ra là 10.000 đồng/tấn.

Bộ Công Thương đã tổ chức thành công buổi đấu giá quyền nhập đường theo hạn ngạch lần đầu tiên

Kết quả của phiên đấu giá này theo công bố của Hội đồng đấu thầu như sau. Đối với đường thô (số lượng 40.000 tấn), có 3 công ty trúng thầu là Công ty cổ phần Đường Biên Hòa trúng 14.444 tấn; Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trúng 14.444 tấn. Công ty Đường Khánh Hòa trúng 11.110 tấn

Đối với mặt hàng Đường tinh Luyện (số lượng 45.000 tấn), có 8 đơn vị trúng thầu, cụ thể: Công ty Trách nhiệm hữu hạn URC Việt Nam trúng 4.000 tấn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Puratos Grandplace Việt Nam trúng 2.000 tấn; công ty Perfetti Van Melle trúng 6.000 tấn; Công ty Nước giải khát Coca Cola Việt Nam trúng 4.000 tấn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam trúng 9.000 tấn, Công ty cổ phần sữa Vinamilk trúng 16.000 tấn; Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi Synthelabo Việt Nam trúng 1.000 tấn và Công ty Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (nhà máy càfe Saafi Gòn) trúng 3.000 tấn.


VH