Tuy nhiên, về nguyên tắc điều hành, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Công Thương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nên có phương án công khai, minh bạch và tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp (DN).

Về mặt hàng muối, thống nhất lượng phân giao hạn ngạch thuế quan là 102.000 tấn, trong đó các DN sản xuất lĩnh vực y tế là 2.000 tấn, các DN sản xuất lĩnh vực hóa chất là 40.000 tấn. Đối với các DN lĩnh vực y tế, phân giao hạn ngạch ngay từ đầu 2015; đối với các DN hóa chất sẽ do Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT thống nhất tại thời điểm thích hợp để phù hợp với tình hình sản xuất trong nước, không ảnh hưởng đến tiêu thụ của diêm dân. Bộ NN&PTNT cũng đề nghị Bộ Công Thương có biện pháp quản lý lượng muối nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan được sử dụng đúng mục đích và khuyến khích các DN hóa chất sử dụng muối trong nước sản xuất.

Về trứng gia cầm, thực chất từ 2007 đến nay Việt Nam không nhập khẩu một quả trứng nào trong hạn ngạch đã công bố, nhưng theo lộ trình cam kết WTO sẽ phải tăng hạn ngạch hằng năm, nên Bộ NN&PTNT đồng ý với con số 46.300 tá, tuy nhiên cần ghi rõ là loại trứng thương phẩm, không có phôi để tránh hiện tượng DN nhập khẩu về làm giống. 

V.H.