Đây là sản phẩm của nhà sản xuất súng kiêm ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng của Mỹ Jesse James, bạn thân của ông Trump. 

Tay cầm được làm bằng gỗ cây dẻ. Ở miệng nòng có khẩu hiệu "hãy xây bức tường đó" ( đề cập việc Trump cam kết xây dựng bức tường biên giới với Mexico). 

Tổng thống Mỹ và súng trong một chương trình truyền hình thực tế

Miệng súng

Một mặt thân súng có tên ông Trump

Một mặt có chữ “ Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ”minh NG