Trước mắt, các lực lượng chức năng sẽ hạ bức tường nghiêng đó xuống và tiến hành rào tôn xung quanh.

Trước đó, Báo Công an nhân dân có bài phản ánh việc người dân vô từ ngồi uống trà đá dưới bức tường sắp đổ, UBND phường Mai Dịch đã cho tiến hành kiểm tra thông tin và xử lý kịp thời.


Hiệp Bình