UBND tỉnh Hà Giang có văn bản trả lời bà như sau: Vụ việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bà và gia đình ông Ven đã được TAND TP Hà Giang thụ lý, giải quyết tại Bản án số 02/2008/DSTC- ST ngày 27, 30/5/2008 và Bản án số 08/2008/PT- DS ngày 30/9/2008 của TAND tỉnh Hà Giang. Không nhất trí với Bản án trên, bà Vui tiếp tục có đơn khiếu nại gửi TAND tối cao. 

Ngày 21/4/2009, TAND tối cao có Công văn số 561/TANDTC- DS trả lời không có căn cứ để xác định gia đình ông Ven lấn chiếm đất của gia đình bà, không có cơ sở chấp nhận các yêu cầu của bà nêu trong đơn. UBND tỉnh Hà Giang cũng có Thông báo số 89/TB- UBND về việc chấm dứt thụ lý, giải quyết vụ việc. Như vậy, nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của bà đã được Toà án nhân dân các cấp xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Ban PL- BĐ