Với gần 1800 đoàn viên, đảng viên tham gia sinh hoạt, năm 2015, Đoàn Tổng cục Cảnh sát tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn viên, thanh niên với nhiều nội dung phong phú, hình thức triển khai đa dạng. 

Các cá nhân, tập thể xuất sắc nhận cờ và Bằng khen của Đoàn thanh niên Bộ Công an và Đoàn thanh niên Tổng cục Cảnh sát trao tặng. 

Thời gian qua, tuổi trẻ Tổng cục luôn xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham gia tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, được các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Với mục tiêu đó, tuổi trẻ Tổng cục Cảnh sát đã tiến quân vào khoa học công nghệ; đoàn viên các cấp có nhiều sáng kiến, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội. 

Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xã hội tình nghĩa, chung sức cùng cộng đồng đã được Ban chấp hành Đoàn thanh niên Tổng cục và các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao như: phối hợp với các đươn vị liên quan tổ chức tình nguyện, nghĩa tình, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại huyện Xín Mần (Hà Giang), Hải Phòng; tặng hàng trăm suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn… 

Để tổ chức Đoàn tiếp tục vững mạnh, Đoàn thanh niên Tổng cục chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động, thường xuyên tìm hiểu nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên; kịp thời khen thưởng nhữung đoàn viên có thành tích xuất sắc cũng như kịp thời thăm hỏi, động viên những đoàn viên có khó khăn trong cuộc sống, giúp đoàn viên có động lực và tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia tích cực các phong trào đoàn.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Tổng cục Cảnh sát xung kích, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2016, công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 của Đoàn Tổng cục tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng; đẩy mạnh việc xây dựng “Chi đoàn văn hoá, kiểu mẫu về điều lệnh”, thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ; tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên trong sinh hoạt, học tập và công tác, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đoàn cấp trên phát động…

Tại Hội nghị, các đoàn viên thanh niên còn được nghe báo cáo chuyên đề về nội dung hội nhập kinh tế quốc tế do đồng chí Trương Đình Tuyển, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương Mại trình bày.

Vũ Linh