Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị thuộc Bộ Công an... Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Sau phát biểu khai mạc của Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu báo cáo kết quả công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016, nêu rõ: Năm 2015, Văn phòng Bộ Công an đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an chủ động xây dựng kế hoạch triển khai quyết liệt các biện pháp công tác; toàn thể cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ đã có nhiều cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ chính trị đã đề ra... Văn phòng Bộ Công an được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ đạt được trong năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước năm 2015 có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác Tham mưu các cấp, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ Công an.

Đồng tình với kế hoạch, chương trình công tác năm 2016 của Văn phòng Bộ đã đề ra, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh một số vấn đề mà Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ cần phấn đấu thực hiện; trong đó tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tổng hợp, nghiên cứu phân tích, dự báo và tham mưu nhiều vấn đề quan trọng có tính chiến lược.

Đổi mới tác phong, lề lối công tác, đảm bảo nhanh, nhạy, tỉ mỉ, chính xác, kịp thời; bám sát sự chỉ đạo, sự chỉ huy của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ. Coi trọng công tác xây dựng công tác Đảng, xây dựng lực lượng; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ làm công tác tham mưu, tổng hợp. Thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy chế công tác, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ. Làm tốt hơn công tác phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác của Bộ; chấp hành chế độ thông tin báo cáo...

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Được Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an phân công chỉ đạo trực tiếp Văn phòng Bộ, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã giành nhiều thời gian phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả công tác tham mưu đạt được trong thời gian qua; tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác tham mưu trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Thường trực đặc biệt nhấn mạnh: Năm 2016, Văn phòng Bộ cần phát huy tốt hơn vai trò là cơ quan tham mưu cao nhất của lực lượng Công an nhân dân; cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước vào công tác Công an, trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Tiếp tục đổi mới phương pháp và cơ chế làm việc; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các đơn vị để nâng cao chất lượng công tác thu nhận, phân tích đánh giá thông tin, phục vụ có hiệu quả Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu cho Đảng, Nhà nước chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt chủ trương, giải pháp, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tham mưu CAND. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; rà soát, bố trí cán bộ hợp lý; bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ trong Văn phòng Bộ; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác tham mưu; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị đoàn kết, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị…

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016 trong Văn phòng Bộ Công an, với các nội dung cụ thể, thiết thực nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ công tác của Văn phòng Bộ trong năm 2016. 

Anh Hiếu