Dự đại hội có Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị; cùng đại diện Đảng uỷ, Ban chấp hành phụ nữ Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND và Cục CTCT.

Đại hội Phụ nữ Cục Công tác Chính trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Với chủ đề “ Phụ nữ Cục CTCT tự tin, đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no”, với ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn thể cán bộ hội viên, Đại hội đã đánh giá  kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ Cục CTCT nhiệm kỳ 2011- 2016; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2016-2021; nhằm động viên mạnh mẽ phong trào phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục CTCT nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội các đại biểu đã có những tham luận về công tác, hoạt động phụ nữ trong duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức quần chúng trong triển khai công tác Hội và phong trào quần chúng.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 5 đồng chí và bầu 5 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Lưu Hiệp