Hội Phụ nữ nhà trường đã giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, bám sát chức năng của hội, nhiệm vụ chính trị của nhà trường; đã xây dựng được các công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ phụ nữ, phù hợp với nhu cầu, tình cảm, nguyện vọng của đông đảo chị em.

Sau một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu, Hội Phụ nữ nhà trường đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Công an tặng Bằng khen; Tổng cục XDLL - CAND tặng nhiều giấy khen; trong nhiều năm được Trung ương Hội tặng Bằng khen…

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ tới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ Tổng cục XDLL - CAND lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

PV