Trong nhiệm kỳ 2006-2011, mặc dù có nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, sự hướng dẫn của Ban Công tác nữ Bộ Công an, phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã có sự phát triển về cả số lượng và chất lượng; đại bộ phận cán bộ hội viên được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; được giáo dục và rèn luyện trong công tác và chiến đấu nên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt...

Các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn được 7 đồng chí ưu tú đại diện cho phụ nữ Bộ tư lệnh Cảnh vệ đi dự Đại hội Đại biểu phụ nữ Bộ Công an

Hải Đường