Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, những năm qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

Bộ Công an Việt Nam rất vui mừng về sự phát triển quan hệ hợp tác với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị cao, góp phần tăng cường phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương tin tưởng, Hội nghị hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 1 sẽ tạo ra xung lực mới, thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong hợp tác Cảnh sát, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

Để quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị trong thời gian tới hai Bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm và hợp tác tư pháp hình sự; nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác khác mà hai Bên cùng có tiềm năng và nhu cầu, nhất là trong lĩnh vực an ninh công nghệ cao. 

Tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và cấp chuyên viên nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp điều tra truy bắt tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao…; đảm bảo an ninh, an toàn cho tổ chức, công dân nước này sang nước kia công tác, học tập, làm ăn, sinh sống.

Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, hai Bên tiếp tục hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ thực thi pháp luật của mỗi nước; hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng phục vụ có hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn hợp tác đa phương nhằm giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích, an ninh, trật tự của mỗi nước, khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Lê Quý Vương, ngài Min Gab Ryong và các đại biểu.

Đánh giá cao những kết quả hai Bên đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác thời gian qua, Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Min Gab Ryong tin tưởng Hội nghị hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 1 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Khổng Hà