Trong thư, Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Anh Trí đã thay mặt những người bệnh được truyền máu trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện đối với hoạt động hiến máu tình nguyện được tổ chức tại Công an tỉnh Hà Nam trong thời gian qua.

Đặc biệt, ngày 24-2 năm 2016, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức thành công ngày Hội hiến máu. Đã có hơn 300 cán bộ, chiến sỹ Công an đăng ký hiến máu, trong đó 282 người đã hiến máu thành công, vượt 135,6% so với cùng kỳ năm 2015 và vượt 156,7% kế hoạch năm 2016 do UBND Tỉnh Hà Nam giao.

Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp Công an tỉnh Hà Nam tổ chức ngày hiến máu tình nguyện góp phần mang lại niềm vui và hy vọng sống cho những người bệnh cần truyền máu.

Lan Anh