Với thông điệp “Hiến máu cứu người – Nghĩa cử cao đẹp”, các đoàn viên thanh niên đã tham gia hiến được 120 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu 50%), bổ sung kịp thời vào kho máu dự trữ tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Đây là hoạt động  nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và thể hiện nghĩa cử cao đẹp, sống vì xã hội, sống vì cộng đồng của tuổi trẻ Công an tỉnh Phú Yên.
Tuổi trẻ Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.
Đỗ Như Đương