* Đại uý Mai Phú Cường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND: Tăng cường yếu tố “thi đua” để tạo động lực cho các hoạt động phối hợp thêm hiệu quả.


Đại uý Mai Phú Cường

Bên cạnh các hoạt động có tính chất giao lưu, phối hợp, theo tôi, tổ chức Đoàn trong các đơn vị nói chung, các nhà trường nói riêng cần nghiên cứu, tổ chức các hoạt động có tính chất thi đua giữa tuổi trẻ hai lực lượng. Thời gian qua nhiều hoạt động được tổ chức nhưng mới chỉ bao hàm yếu tố “phối hợp” mà chưa thực sự có yếu tố “thi đua” nên chưa tạo động lực thúc đẩy ĐVTN hăng hái tham gia. Để làm được điều này, nội dung các hoạt động, các giao ước thi đua cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đề ra các chỉ tiêu thực sự cụ thể, rõ ràng, có tính chất định hướng cao. Đồng thời tổ chức Đoàn cũng cần có sự đánh giá thực sự khách quan và quan tâm đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp, tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

* Thiếu tá Đoàn Ngọc Báu, Trưởng ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Đồng tâm hiệp lực, “đồng cam cộng khổ” trong công tác phối hợp phòng chống tội phạm.


Thiếu tá Đoàn Ngọc Báu

Chương trình phối hợp thời gian qua đã đi vào thực tiễn công tác ở cơ sở, có nhiều mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Điều chúng ta cần làm trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ hai lực lượng, phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ hơn; đồng tâm hiệp lực, “đồng cam cộng khổ” trong công tác phối hợp phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong cả nước nói chung và ở khu vực biên giới, cửa khẩu nói riêng. Qua đó kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động lộng hành, phức tạp kéo dài tại khu vực biên giới đất liền, hải đảo, góp phần ổn định tình hình, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

* Đại uý Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ: Làm cho giá trị truyền thống không ngừng được làm mới trong thực tiễn.


Đại uý Nguyễn Phi Hùng

Để làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, theo tôi cần đa dạng hoá các hình thức giáo dục; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục truyền thống phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ và đối tượng. Trong khi khẳng định những giá trị truyền thống phải đi đôi với việc bổ sung, phát triển những giá trị mới tốt đẹp, kế thừa và phát huy tốt giá trị các di sản, làm cho giá trị truyền thống không ngừng được làm mới trong thực tiễn. Về phương pháp, cùng với giáo dục theo chương trình cơ bản, thường xuyên cần chú trọng lồng ghép vào nội dung sinh hoạt, học tập của các tổ chức trong đơn vị. Qua đó làm cho các giá trị văn hoá truyền thống lan toả và thấm đẫm trong nhận thức, tình cảm của mỗi cán bộ, đoàn viên.

* Trung tá Võ Văn Minh, Trưởng ban Thanh niên Quân khu V: Tạo sức mạnh tổng hợp và làm thất bại âm mưu phản động, chia rẽ giữa hai lực lượng.


Trung tá Võ Văn Minh

Việc thường xuyên bồi dưỡng mục tiêu lý tưởng cách mạng, “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chính là các hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, làm cho thanh niên Quân đội và Công an có những chuyển biến tích cực, vững chắc cả về nhận thức và hành động; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống chính quy, mẫu mực, lành mạnh, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tăng cường, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, phối hợp hoạt động giữa tuổi trẻ Công an, Quân đội không những tạo nên sức mạnh tổng hợp để tuổi trẻ lực lượng vũ trang hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó mà còn làm thất bại âm mưu phản động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai lực lượng.

Quỳnh Vinh