Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí đại biểu đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị địa phương.

Tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường khẳng định: Bên cạnh việc quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị và Chương trình của Bộ về nhiệm vụ năm học 2017-2018, tổng kết năm học, nhà trường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đã tổ chức giảng dạy cho 5 khóa cao đẳng, trung cấp với 34 lớp, hàng nghìn học viên; các lớp Công an xã, bồi dưỡng pháp luật – nghiệp vụ tại các đơn vị, địa phương…
Thiếu tướng Bùi Minh Giám tặng hoa chúc mừng và đánh trống khai giảng năm học mới Trường Cao đẳng ANND I

Trong công tác giáo dục, đào tạo đã đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc, nhất là về nội dung, phương pháp giảng dạy theo quan điểm “Lấy người học làm trung tâm”, nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đào tạo cán bộ thực hành tay nghề cao… Qua đó giúp học viên rèn luyện kỹ năng tay nghề, tiếp cận thực tiễn sinh động của công tác Công an.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Phát huy thành tích đạt được trong những năm trước đây, trong phong trào nghiên cứu khoa học, Nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký và thực hiện nhiều đề tài khoa học các cấp, trong đó đã thực hiện 12 đề tài khoa học cấp cơ sở, 6 đề tài khoa học cấp Bộ. 

Tổng kết công tác lý luận CAND, Nhà trường đã được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác lý luận CAND giai đoạn 2012-2017... Tổng kết năm học 2017-2018, Nhà trường đã được Hội đồng thi đua Cụm các trường cao đẳng CAND suy tôn đề nghị Bộ Công an tặng cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm học 2017-2018.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Bùi Minh Giám đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

Các học viên duyệt binh qua lễ đài.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám đề nghị, Trường Cao đẳng ANND I cần quán triệt sâu sắc các Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2018-2019 trong CAND; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành thống nhất của các cấp lãnh đạo trong việc thực hiện chương trình nhiệm vụ năm học 2018-2019; nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; 

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Chỉ thị Trung ương. Đồng thời tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước và Điều lệnh CAND…

T.Vy