Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2017, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao và nhiều hoạt động lớn khác diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Bên cạnh đó, Trung đoàn CSCĐ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đợt cao điểm, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện bắt giữ các đối tượng tàng chữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, ma túy... bàn giao cơ quan chức năng xử lý.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Với những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong năm 2017, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều các tập thể, cá nhân của Trung đoàn được Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, Ban Giám đốc Công an TP khen thưởng...

Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao Bằng khen tặng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã đạt được trong năm vừa qua; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2017, Công an Thủ đô đã làm tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; triển khai đồng bộ, giải pháp tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; Đáng chú ý trong đó có chương trình công tác Mệnh lệnh 01. Cùng với đó, tình hình an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; làm tốt công tác xây dựng lực lượng, giữ vững hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô đẹp mãi trong lòng nhân dân... Trong kết quả này có sự đóng góp không nhỏ và rất quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ trao danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2018, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu Trung đoàn CSCĐ tập trung phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP và Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả hơn công tác tuần tra kiểm soát hành chính, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao ý thức pháp luật, năng lực kỹ thuật chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn…

Thảo Vy