Cuốn sách “CAND Việt Nam với tác phẩm Tư cách người Công an Cách mệnh của Hồ Chí Minh” là của Thượng tướng, GS, TS Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và cuốn “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người Công an nhân dân” với tác giả là Thượng tá, ThS Nguyễn Quốc Huy - Phó Trưởng phòng PA81, Công an Hải Phòng.

Thượng tướng, Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự hội nghị. Cùng dự có GS, TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương; lãnh đạo các Tổng cục Bộ CA; Thư viện CAND; lãnh đạo Thành Uỷ; CA Hải Phòng; Tác giả Nguyễn Quốc Huy cùng đông đảo CBCS Công an thành phố.

GS, TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu về cuốn sách của Thượng tướng, GS, TS Tô Lâm và cuốn sách của Thượng tá Nguyễn Quốc Huy với hội nghị. Trong đó nêu rõ nội dung, ý nghĩa sâu sắc thể hiện trong các tác phẩm về Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và đạo đức người Công an nhân dân…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ TrưởnNguyễn Văn Thành nhấn mạnh : Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất ham đọc sách, coi trọng sách báo, người rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, tạo mọi điều kiện để quần chúng nhân dân được tiếp cận và hưởng thụ món ăn tinh thần qua sách báo... 

Người luôn căn dặn “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách... Người làm Công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý, lãnh đạo cần đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn…”.

Thứ trưởng cùng các Đại biểu tham quan triển lãm sách.

Thứ trưởng chúc mừng Thượng tá Nguyễn Quốc Huy về cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người CAND” đã giới thiệu, làm sáng tỏ các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và đạo đức người CAND. Đồng thời biểu dương Công an Hải Phòng, thời gian vừa qua đã chỉ đạo 100% Công an các đơn vị xây dựng tủ sách pháp luật phục vụ cho CBCS tự nghiên cứu học tập nâng cao trình độ. Được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ CA ghi nhận, đánh giá cao.   

Thứ trưởng chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu.

Để phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển mạnh và có chiều sâu Thứ trưởng đề nghị Công an Hải Phòng cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ: Bố trí để CBCS được tham quan triển lãm sách, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền để CBCS tìm đọc những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh…; Các cấp ủy lãnh đạo Công an tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung kế hoạch số 164 của Bộ CA…; Cơ quan báo chí, tuyên truyền, thư viện phải đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng nguồn vốn tài liệu phong phú, đa dạng, nhất là những tài liệu quí hiếm phục vụ nhu cầu đọc của CBCS…; 

Củng cố hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ của hệ thống thư viện, phòng đọc. Mở rộng liên thông, kết nối giữa thư viện thành phố với thư viện Bộ CA và thư viện CA các tỉnh, thành phố bạn…; 

Tích cực thành lập các tủ sách, trong đó có tủ sách chuyên đề “Văn hoá ứng xử CAND” tại các đơn vị thường xuyên giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và nhân dân; xây dựng danh mục sách về văn hoá ứng xử để trang cấp cho CA các đơn vị, địa phương nhằm thực hiện tốt chỉ thị số 07 của Bộ Công an về tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Ngay sau lễ khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu và CBCS Công an Hải Phòng cùng tham quan các tác phẩm được trung bày.


Văn Thịnh