Theo Ban tổ chức, Triển lãm sách diễn ra trong thời gian Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách các trường CAND lần thứ nhất- năm 2017,  tại trụ sở Bộ Công an, Hà Nội. Sách trưng bày trong Triển lãm nêu trên gồm sách về Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với lực lượng vũ trang; Lịch sử CAND Việt Nam; Công tác đảng, công tác chính trị trong CAND.

Ngoài ra, Triển lãm còn giới thiệu, trưng bày sách của các tác giả là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ; sách của nhiều tác giả viết về các đồng chí lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ... 

Liên hoan tuyên truyền truyền, giới thiệu sách các trường CAND lần thứ nhất - năm 2017 nhằm giới thiệu đến cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên các học viện, trường CAND những cuốn sách có nội dung về truyền thống vẻ vang, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND trong 72 năm qua, tiếp tục đẩy mạnh phong trào đọc sách, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong các trường CAND...

Anh Hiếu