Triển lãm sách với chủ đề “70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với hơn 4.000 đầu sách của các đơn vị: Thư viện CAND; Thư viện Quân đội; Trung tâm lưu trữ và Thư viện Học viện An ninh nhân dân; Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân; Thư viện Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1; Thư viện Cao đẳng An ninh nhân dân I; Thư viện Cảnh sát nhân dân VI và Nhà xuất bản CAND…

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trưng bày thêm các tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi viết “Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND nhân 70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (11-3-1948 -11-3-2018).

Theo Ban tổ chức, Cục Công tác chính trị Tổng cục Chính trị CAND- đơn vị được giao tổ chức triển lãm sách, nội dung sách trưng bày triển lãm gồm: Các xuất bản phẩm về Bác Hồ với CAND, CAND với Bác Hồ và các xuất bản phẩm khác liên quan đến phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. 

Lịch sử CAND Việt Nam và công tác đảng, công tác chính trị trong CAND; CAND và Quân đội nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, luận án về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng lực lượng , hậu cần, kỹ thuật CAND. Các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài lực lượng về đề tài CAND…

Đặc biệt, dịp này, trong triển lãm sách sẽ giới thiệu cuốn sách “CAND Việt Nam với tác phẩm tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của tác giả Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành…

Quỳnh Anh