Đây là hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỉ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2017).

Dự buổi lễ có Bộ trưởng Tô Lâm; GS.TS Hoàng Chí Bảo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhà khoa học nổi tiếng chuyên nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn giả của buổi giới thiệu sách; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban tổ chức triển lãm và giới thiệu sách; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Tổng cục Chính trị QĐND; lãnh đạo nhiều Tổng cục, Vụ, Cục, trường, Học viện trong CAND…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND và QĐND” với sự tham gia của 6 đơn vị gồm: Thư viện CAND; Thư viện Quân đội; NXB CAND; Trung tâm Thông tin khoa học Công an; Trung tâm Lưu trữ và Thư viện, trường Đại học PCCC; Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND. Triển lãm giới thiệu trên 3.000 đầu sách với các chuyên đề: Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Lịch sử CAND Việt Nam; Lịch sử QĐND Việt Nam; CAND và QĐND trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang, trong suốt cuộc đời của mình, Người luôn dành sự quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện lực lượng CAND cách mạng, từng bước trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân những tư tưởng, giá trị về đạo đức và phong cách hết sức quý báu.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về CAND đã trở thành di sản thiêng liêng, là nền tảng lý luận, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, là nền tảng tinh thần làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Người từng căn dặn: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại, người làm Công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý, lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn”.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, diễn giả của buổi giới thiệu sách.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, quán triệt và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển xã hội học tập, đặc biệt là phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thông qua quy hoạch tổng thể phát triển ngành thư viện, báo chí, xuất bản. 

Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm đến việc cung cấp sách, báo phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần, thông tin, nghiên cứu, học tập và nâng cao kiến thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ CAND; thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, nhất là công tác thư viện, báo chí, xuất bản và bảo tàng trong CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa GS.TS Hoàng Chí Bảo.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, hiện nay, mô hình và phương thức hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách trong CAND đang phát huy tác dụng tích cực, góp phần duy trì, phát triển văn hóa đọc, giúp cán bộ, chiến sĩ CAND thường xuyên nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thư viện, phòng đọc trong CAND còn nhiều mặt hạn chế, bất cập; việc bổ sung sách, báo ở một số đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên, sách phục vụ cho công tác nghiên cứu còn ít, một số sách nội dung còn chưa thật sự hấp dẫn. Cán bộ, chiến sĩ nhìn chung chưa tạo được thói quen đọc sách và tạo ra các giá trị thông qua văn hóa đọc.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng sách cho đại diện các đơn vị.

Để phong trào đọc sách trong CAND ngày càng phát triển mạnh, có chiều sâu và đọc sách báo trở thành việc thường xuyên hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần bố trí để cán bộ, chiến sĩ, học viên được tham quan triển lãm sách, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ, học viên có dịp tìm đọc những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND, qua đó tìm hiểu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, rèn luyện mình về tư cách người Công an cách mệnh theo 6 điều Bác Hồ dạy. 

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu nội dung Kế hoạch số 164 ngày 15/5/2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong CAND; xây dựng văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ, học viên CAND để việc đọc sách thực sự trở thành nhu cầu, là thói quen của mỗi người để tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ về mọi mặt. 

Bộ trưởng Tô Lâm tặng sách cho đại diện các đơn vị

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, các đơn vị báo chí, xuất bản, thư viện, phòng đọc trong CAND phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm phát hành; xây dựng nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, đảm bảo phục vụ kịp thời và đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của cán bộ, chiến sĩ. 

Phải có nhiều hình thức hoạt động thích hợp để tuyên truyền quảng bá về văn hóa đọc, tổ chức triển lãm, giới thiệu sách, tổ chức các hoạt động trong các học viện, nhà trường, các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND về văn hóa đọc. Thư viện, phòng đọc phải thực sự là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn để thu hút cán bộ, chiến sĩ tới nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu củng cố, hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ của hệ thống thư viện, phòng đọc trong CAND. Mở rộng sự liên thông, kết nối giữa các thư viện trong CAND nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn tư liệu, tài liệu, cập nhật thông tin trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa xã hội… phục vụ tốt nhu cầu của bạn đọc. 

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Tổng cục Chính trị CAND làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ trong CAND; hướng dẫn thành lập các tủ sách, trong đó có tủ sách chuyên đề “Văn hóa ứng xử CAND” tại các đơn vị thường xuyên giải quyết công việc liên quan đến cơ quan, tổ chức và nhân dân; 

Xây dựng danh mục sách về văn hóa ứng xử để trang cấp cho Công an các đơn vị, địa phương nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 07, ngày 26/10/2016 của Bộ về “tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới” và Kế hoạch số 337, ngày 19/12/2016 về tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Bộ trưởng Tô Lâm tham quan gian trưng bày sách của NXB CAND tại triển lãm.

Cũng trong buổi lễ, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã trình bày phần giới thiệu của mình với các đại biểu, độc giả về cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND” của GS.TS Bộ trưởng Tô Lâm.

GS.TS Hoàng Chí Bảo khẳng định, cuốn sách thuộc thể loại chuyên khảo, lấy việc khảo sát hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ làm hướng đích nghiên cứu. Đọc cuốn sách chúng ta thấy được chủ đích của tác giả là muốn đem đến cho độc giả một hệ thống những chỉ dẫn của bác Hồ về cán bộ và công tác cán bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm trao đổi với các CBCS tại gian trưng bày của Thư viện Quân đội.

GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, tác giả cuốn sách đã rất thành công trong việc giải quyết chủ đề tư tưởng của cuốn sách. Đọc cuốn sách này độc giả có thể tự mình tìm được 2 câu trả lời. Một là Hồ Chủ tịch nói gì về cán bộ và cán bộ CAND. Hai là, Bác Hồ chỉ dẫn những gì và như thế nào về công tác cán bộ trong CAND. Sự phấn đấu, nỗ lực của tác giả trên 300 trang sách đã giúp cho người đọc thu nhận được những tri thức ấy.

GS.TS Hoàng Chí Bảo cũng nhận xét, trong hệ thống tư tưởng nói về CAND và công tác cán bộ CAND, vì tác giả là người trong cuộc nên hiểu rất thấu tình hình. Phần đánh giá thực trạng thực hiện công tác tư tưởng, công tác cán bộ và chính sách cán bộ đã được tác giả trình bày rất thuyết phục. Tác giả đi từ việc nâng cao giáo dục, nhận thức đến việc điều chỉnh các mối quan hệ; đến việc hoàn thiện thể chế luật pháp và cuối cùng là chính sách tạo động lực cho phát triển để xây dựng lực lượng, nhất là các thế hệ Công an nối tiếp nhau, truyền bá nhau kinh nghiệm giữa các thế hệ. 

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, một trong nhiều thành công của cuốn sách đó là văn phong của tác giả. Tác giả học được ở Bác văn phong trình bày ngắn gọn, giản dị, trong sáng, dễ hiểu. Tuy là một cuốn sách nghiên cứu chuyên khảo nhưng không rơi vào dáng dấp hàn lâm. Học thuật vẫn không bị mờ nhưng được trình bày dưới dạng thực tiễn. Giáo sư Tô Lâm bắt đầu từ thực tiễn để trả lời những vấn đề thực tiễn có lý luận.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng sách cho các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài lực lượng CAND; cùng các đại biểu cắt băng khánh thành và tham quan triển lãm.

Cảnh Vũ