Tham gia lớp tập huấn có các chuyên gia Học viện Cảnh sát Hà Lan; Học viện Quan hệ quốc tế Clingendael; thành viên nhóm UNCAT Việt Nam là giáo viên, chuyên gia đến từ các Học viện, Trường Công an nhân dân, các cơ quan chuyên ngành của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện KSND Tối cao, Đại Học luật Hà Nội... 

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các thành viên được nghe phần trình bầy của Trung tướng, GS, TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp, Bộ Công an; Trưởng nhóm UNCAT của Bộ Công an về một số nội dung liên quan đến việc triển khai Công ước chống tra tấn tại Việt Nam trong thời gian qua; các chuyên gia đến từ Học viện Quan hệ quốc tế Clingendael và Học viện Cảnh sát Hà Lan...

X.M.