Ngày 5-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban soạn thảo Báo cáo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam về thực thi Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Công ước) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức ngề nghiệp về dự thảo Báo cáo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam về thực thi Công ước.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh phát biểu tại Hội thảo

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và Cải cách thủ tục Hành chính, Tư pháp Bộ Công an, Phó trưởng Ban soạn thảo Báo cáo quốc gia chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đại biểu là lãnh đạo cấp cục hoặc cán bộ đại diện cho TAND tối cao, VKSND tối cao, Học viện Chính trị quốc gia TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và đại diện Công an, TAND, VKSND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Nhà báo, Luật gia, Chữ thập đỏ, Liên hiệp phụ nữ, Người cao tuổi…tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai.

Các đại biểu đóng góp ý kiến và tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, sau khi nghe Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh giới thiệu về nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo quốc gia, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đối với hình thức, bố cục và từng nội dung cụ thể của dự thảo báo cáo. Đây là hoạt động quan trọng trong Kế hoạch xây dựng Báo cáo quốc gia về thực thi Công ước (được ban hành kèm theo Quyết định số 6028/QĐ-BCA-V19 ngày 28/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an).

Kết thúc Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh đã biểu dương và đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu về về nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo quốc gia. Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh khẳng định, Ban soạn thảo Báo cáo quốc gia sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu và khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo báo cáo theo kế hoạch đã đề ra.

Đức Mừng