Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Việt Nam, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân trong thực thi Công ước chống tra tấn. Tham gia Lớp tập huấn gồm 20 đại biểu, là đại diện Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp của Việt Nam và Đại diện sứ quán Hà Lan tại Việt Nam.

Quang cảnh Lớp tập huấn.

Tại Lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe Trung tướng, G.S, T.S Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, trình bày về những nỗ lực của Việt Nam trong triển khai thực thi Công ước chống tra tấn, cũng như những kết quả đã thu được từ khóa tập huấn được tổ chức tháng 12-2015, tại Học viện Clingendael, La Hay, Hà Lan; nghe ông Bart Hogeveen và ông Adriaan Zondag là hai chuyên gia đến từ Học viện Clingendael, trình bày các nội dung liên quan đến Công ước chống tra tấn, kinh nghiệm của Hà Lan trong triển khai thực thi Công ước và dự kiến chương trình cho khóa tập huấn tiếp theo.

Các thành viên tham gia tập huấn chụp ảnh kỷ yếu Lớp tập huấn.

Hà Lan là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới, phê chuẩn Công ước chống tra tấn (21-12-1988) và có nhiều kinh nghiệm phong phú trong triển khai thực thi Công ước. Vì vậy, Lớp tập huấn này có ý nghĩa quan trọng, mang lại những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, cho cán bộ của Việt Nam trong triển khai thực thi Công ước chống tra tấn. 

Tiếp theo Lớp tập huấn đã được tổ chức từ ngày 6-12 đến ngày 12-12-2015, tại Học viện Clingedael, Khóa tập huấn lần này là một biểu hiện sinh động về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ ngoại giao Hà Lan. 

Tại Lớp tập huấn, Trung tướng, G.S, T.S Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Ngoại giao Hà Lan, Sứ quán Hà Lan tại Việt Nam vì những hỗ trợ này; đồng thời hy vọng việc hợp tác này sẽ lâu bền và Hà Lan sẽ dành thêm nhiều hỗ trợ hơn nữa cho Việt Nam.

Xuân Mai