Ngày 8-1, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với CBCS Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với các đại biểu dự Hội nghị

Là đơn vị mới được thành lập, trong năm 2018, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các trại tạm giam, nhà giam giữ làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại quản lý giam giữ đối với can, phạm nhân; công tác điều chuyển, trích xuất, áp giải, dẫn giải người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện theo đúng quy định, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam; an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ được bảo đảm.

Công tác hỗ trợ tư pháp, quản lý kho vật chứng được tổ chức nghiêm ngặt, chặt chẽ, phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Thực hiện tốt công tác theo dõi, quản lý và đề nghị miễn, giảm thời hạn chấp hành án án hình sự tạo xã, phường, thị trấn; quản lý, giám sát người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đảm bảo quy định của pháp luật...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an 
 

Năm 2019, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đề ra 3 mục tiêu chương trình công tác với 7 nội dung lớn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng  Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh việc thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, theo đó, Tổng cục VIII gồm 7 cục đã tinh gọn thành thành 2 đơn vị tương đối độc lập, trong đó, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng là đơn vị mới, làm nhiệm vụ của nhiều đơn vị trước đây. Mặc dù mới thành lập, nhưng Cục đã chủ động có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ đơn vị xuất sắc cho tập thể có thành tích

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, đơn vị cần tăng cường xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, trong đó chú trọng quy hoạch, đào tạo, đào tạo lại những cán bộ có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt để trở thành chuyên gia có kiến thức vững vàng để kiểm tra, hướng dẫn các địa phương; tham mưu với lãnh đạo Cục, lãnh đạo Bộ các ban hành các chủ trương, chính sách; tham gia với các bộ, ngành xây dựng văn bản pháp luật phục vụ công tác chuyên môn. 

Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương đối với từng vị trí công việc, từng cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy theo hướng cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao phải càng gương mẫu nêu gương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tạm giam, tạm giữ theo đúng quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm.

Triển khai thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát chặt chẽ các đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù. 

Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”. Cục phối hợp các lực lượng làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng, giúp đỡ đối tượng hòa nhập cộng đồng.

Xây dựng mối quan hệ mật thiết với các cơ quan tư pháp Trung ương. Rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; các quy trình, quy chế trong công tác của hệ lực lượng để kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trại tạm giam, nhà tạm giữ; tăng cường cơ sở vật chất, trang bị phương tiện… đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an đối với 5 đồng chí Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng là: Thiếu tướng Phạm Văn Thế; Đại tá Trần Quang Ngọc; Đại tá Nguyễn Bạch Đằng; Đại tá Hoàng Ngọc Bích; Đại tá Nguyễn Văn Yên.

Ban Tổ chức cũng đã trao Cờ Thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 


Phương Thuỷ