Đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với những người phạm tội bị xử phạt tù nhằm động viên khuyến khích họ cải tạo, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Không những thế, đó còn là sự thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong chính sách hình sự của Nhà nước ta cũng như sự quan tâm sâu sắc của Ban giám thị và Hội đồng cán bộ đối với phạm nhân.
Anh hùng LLVT, Đại tá Trần Hữu Thông, Giám thị Trại giam Thủ Đức công bố Quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước.

Với chính sách khoan hồng của Nhà nước, trong nhiều năm qua đã có hàng chục ngàn phạm nhân được đặc xá. Trong đó chỉ tính riêng Trại giam Thủ Đức từ năm 2008 đến nay đã có 3.922 phạm nhân được đặc xá. Riêng năm 2016, đã có 175 phạm nhân của trại được nhận quyết định đặc xá, trong đó có 4 người có quốc tịch nước ngoài được đặc xá tha tù trước thời hạn. Điều đó đã thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong chính sách hình sự của Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội.

Các phạm nhân làm thủ tục đặc xá.
Các phạm nhân nhận "Giấy chứng nhận đặc xá" của Chủ tịch nước.

Các phạm nhân được đặc xá lần này đều chấp hành 1/2 thời gian hình phạt tù, trong thời gian chấp hành án phạt tù luôn có ý thức học tập, lao động, cải tạo, có nhân thân, lý lịch tốt, bản thân và gia đình có nhiều cố gắng khắc phục hậu quả phạm tội. 

Phú Lữ