Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh đến hiệu quả việc bảo quản, sử dụng trang thiết bị chiến đấu đúng mục đích, tiến tới thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thống nhất trong toàn lực lượng CAND về trang bị phương tiện, hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, khí tài, thiết bị công nghệ phục vụ công tác chiến đấu theo yêu cầu thực tiễn của từng lực lượng và Công an các đơn vị, địa phương.

Vũ khí, khí tài là công cụ đảm bảo thành công cho công tác chiến đấu của lực lượng CAND. Kiểm tra những ứng dụng của các trang thiết bị, các nhóm sản phẩm nào đáp ứng phục vụ tác chiến nghiệp vụ; việc bảo quản, khai thác công năng đã gắn với công tác chiến đấu, đáp ứng yêu cầu thực tế và đi vào đời sống hay chưa? -Thứ trưởng Bùi Văn Thành đặt vấn đề và yêu cầu Tổng cục HCKT và Cục Tài chính, các đơn vị chức năng báo cáo các danh mục, vật tư đã mua sắm, chuẩn bị mua sắm.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu kiểm tra trang bị, phương tiện phục vụ công tác chiến đấu.

Tổng cục HCKT đã báo cáo về danh mục vật tư mua sắm trang thiết bị nghiệp vụ, đảm bảo phục vụ công tác chiến đấu nhập khẩu và do các đơn vị sản xuất trong nước.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các phương tiện, thiết bị công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu.

Sau buổi kiểm tra này, lãnh đạo Bộ sẽ xem xét chỉ đạo việc tổng kiểm tra tại Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc về công tác trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, khí tài, thiết bị công nghệ phục vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CAND. Nếu trong quá trình kiểm tra có phát hiện sai phạm, không hiệu quả trong bảo quản, sử dụng thì sẽ xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có liên quan...

Anh Hiếu