Thiếu tướng Nguyễn Tường Long, Cục trưởng Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp  điểm lại các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2016, nêu  rõ, Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp đã thực hiện phương châm "chủ động đảm bảo", trang bị kỹ thuật và trang cấp đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT.

Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Dự báo năm tình hình từ đó dự báo nhu cầu chính xác của các đơn vị, từng lực lượng nghiệp vụ để trang bị kỹ thuật và trang cấp. Chủ động đảm bảo trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, quân trang phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, ưu tiên trang bị cho lực lượng An ninh, Tình báo, Cảnh sát cơ động và công an cấp huyện... Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thực hiện cải tiến và nâng cao chất lượng, cấp phát kịp thời quân trang mới trong toàn lực lượng CAND. 

Thiếu tướng Nguyễn Tường Long, Cục trưởng Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp  báo cáo các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2016

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thế Quyết đã biểu dương những nỗ lực, thành tích của Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trong công tác đảm bảo HCKT phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thời gian 6 tháng cuối năm 2016, đơn vị cần tiếp tục bám sát các kế hoạch của Bộ Công an, Tổng cục HCKT về trang bị phương tiện kỹ thuật và trang cấp để phục vụ đảm bảo HCKT cho lực lượng CAND. Trong đó, chủ động nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về HCKT CAND; chủ động trong công tác đảm bảo kế hoạch; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế. Chú trong công tác nghiên cứu khoa học và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT...

Anh Hiếu