Dự Hội nghị có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí  Đặng Vũ Sơn,  Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ. Thiếu tướng Đào Mạnh Tuấn, Cục trưởng Cục Cơ yếu chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2016, 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cơ yếu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và những nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do lãnh đạo Bộ Công an giao. 

Đồng chí Đặng Vũ Sơn,  Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội nghị.

Nổi bật, Cục Cơ yếu đã thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác: Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về cơ yếu; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu và cải cách hành chính; đã đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin lãnh đạo chỉ huy chiến đấu và công tác của lực lượng CAND; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần, tài chính và thanh tra, kiểm tra... Những kết quả nêu trên đã góp phần cùng toàn lực lượng CAND đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành; đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ cùng  ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cục Cơ yếu Bộ Công an trong thời gian 6 tháng đầu năm 2016 vừa qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định, trong chiến công, thành tích 6 tháng đầu năm của lực lượng CAND có phần đóng góp rất quan trọng của lực lượng Cơ yếu CAND nói chung, cán bộ, chiến sỹ Cục Cơ yếu nói riêng.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu lực lượng Cơ yếu làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ huy chiến đấu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp. Chủ động dự báo tình hình, yêu cầu công tác, chiến đấu trong thời gian tới để phối hợp với cơ yếu cấp trên có các kế hoạch để triển khai phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong tình hình mới. Tiếp tục thường trực 24/24h, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt mọi nơi, mọi lúc, trong mọi tình huống.  

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tăng cường tiềm lực Cơ yếu CAND. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và tiếp tục bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực cao cho lực lượng cơ yếu CAND....

Hiếu Anh