Sau đại hội CLB Công an hưu trí, CLB Công an hưu trí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức nhiều phong trào bổ ích, thiết thực cho các hội viên trong toàn tỉnh, như: Tổ chức cho hội viên nghe báo cáo thời sự, tình hình chính trị an ninh, trật tự trong nước và quốc tế để cập nhật thông tin cần thiết đang diễn ra; Tổ chức hội thảo Công an hưu trí tham gia xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền vững mạnh ở cơ sở; Về nguồn khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương những năm kháng chiến chống thực dân Pháp ở Tuyên Quang, khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam ở Tây Ninh, khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy miền, Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam ở Bình Phước…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2015, Ban chủ nhiệm, Ban liên lạc các huyện, thành phố phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ các cấp nói chuyện về truyền thống của lực lượng Công an cho đoàn viên, hội viên, nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng của cha anh để tự hào về thế hệ đi trước học tập noi gương. 

Hội nghị đề ra nhiệm vụ trong năm 2016, toàn bộ hội viên CLB Công an hưu trí tiếp tục nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Đảng các cấp trong sạch vững mạnh. Hội viên kiên định lập trường cách mạng, sống khỏe, sống có ích.

Ngọc Thiện