CLB Công an hưu trí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 30QĐ/PX13 năm 1997 của Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do đồng chí Đại tá Trần Văn Triệu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh làm Chủ nhiệm CLB. 

Ngày 8/8/2014, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB do đồng chí Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Châu Văn Mẫn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND) làm chủ nhiệm.

Trong nhiệm kì, Ban Chủ nhiệm CLB đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của CLB, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra như: Ban hành quy chế hoạt động của CLB, kiện toàn ban liên lạc CLB Công an hưu trí các huyện, thành phố, kết nạp hội viên, qua đó đã thu hút được hơn 70% hội viên Công an hưu trí tham gia CLB.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2015, Ban chủ nhiệm CLB đã tổ chức cho các hội viên nghe thông tin thời sự trong nước và quốc tế với các chuyên đề về biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình trong nước, quốc tế, thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với CLB Công an hưu trí các địa phương, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, viếng các hội viên, thân nhân từ trần.

Trong các hoạt động của CLB luôn gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, qua đó, mỗi hội viên CLB luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia công tác chính trị, xã hội ở địa phương, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANCT, TTATXH tại địa phương.

Đại hội bầu Ban chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ mới. Đồng chí Châu Văn Mẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ nhiệm CLB.

Thành Trung