Là một trong những lực lượng nòng cốt trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị, năm 2017, Tổng cục An ninh đã triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, tổ chức tốt công tác nắm tình hình nhất là những đối tượng, địa bàn trọng điểm, phục vụ kịp thời yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác; báo cáo đề xuất lên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiều thông tin có giá trị hoạch định chính sách.

Hướng dẫn Công an các địa phương làm tốt nhiệm vụ công tác an ninh. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác, chỉ đạo, chỉ huy, cải tiến và trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ chiến đấu, xử lý thông tin và thực hiện các mặt công tác quản lý về mặt an ninh. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng khác bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhất là các sự kiện năm APEC 2017, góp phần giữ vững ổn định chính trị, lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục An ninh.

Đi đôi với công tác nghiệp vụ, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Tổng cục An ninh được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đã tạo được chuyển biến tốt về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ trong công tác, chiến đấu, trong quan hệ tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân, góp phần đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường văn hóa, tôn vinh hình ảnh người chiến sỹ an ninh vì nhân dân phục vụ…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với những thành tích trên, năm qua, đã có 1 cá nhân của Tổng cục An ninh đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công; 7 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng; 37 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; và nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Tổng kết phong trào thi đua, 2 đơn vị trực thuộc Tổng cục An ninh được nhận "Cờ thi đua của Chính phủ", 12 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà Tổng cục An ninh đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với chương trình công tác năm 2018 của Tổng cục An ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, Tổng cục An ninh cần tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Tiếp tục có giải pháp cụ thể nâng cao nhận thức trong toàn lực lượng An ninh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiệp vụ cơ bản; tạo chuyển biến thực chất về chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và bọn phản động...

Đồng thời, tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Xuân