Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo chương trình. Tới dự còn có lãnh đạo các tổng cục, cục trực thuộc Bộ Công an và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Nằm trong chuỗi kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (XDPTTDBVANTQ), Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (V28) đã phối hợp với Nhà xuất bản CAND tổ chức lễ ra mắt hai cuốn sách mới có nội dung liên quan mật thiết tới công tác XDPTTDBVANTQ mang tên “Quần chúng nhân dân – nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự” do đồng chí Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là tác giả và cuốn “Cẩm nang công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Cục V28 biên soạn.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Đây là hai cuốn cẩm nang quan trọng phục nhu cầu nghiên cứu, học tập, vận dụng không chỉ của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng XDPTTDBVANTQ mà còn là của toàn bộ lực lượng CAND nhằm định hướng và triển khai các nội dung, biện pháp trong vận động, hướng dẫn, nâng cao năng lực của các cấp, các ngành và người dân trong giải quyết những yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng V28 đã ôn lại 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng XDPTTDBVANTQ, khẳng định lực lượng chuyên trách và nòng cốt XDPTTDBVANTQ đã thấm nhuần quan điểm, tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Công an các cấp và cấp ủy chính quyền các cấp nhiều chủ trương nhằm tổ chức các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nội dung, hình thức phong phú để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn Cách mạng, có sức mạnh và lôi cuốn hàng chục triệu quần chúng nhân dân tham gia.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu tại buổi lễ.

Để phát huy truyền thống vẻ vang, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo khẳng định trong những năm tới, lực lượng XDPTTDBVANTQ sẽ tiếp tục tập trung phục vụ Công an các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ an ninh, trật tự; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp XDPTTDBVANTQ phù hợp với tình hình mới…

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định việc Cục V28 tham mưu lãnh đạo Bộ Công an tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng XDPTTDBVANTQ và phối hợp cùng Nhà xuất bản CAND ra mắt 2 cuốn sách quan trọng là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống CAND và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời động viên, khích lệ lực lượng XDPTTDBVANTQ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao tặng hai cuốn sách cho Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu buổi lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông trong lực lượng CAND đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban và ngành, lực lượng CAND động viên các tầng lớp nhân dân XDPTTDBVANTQ bằng những hình thức, biện pháp phong phú và phù hợp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu Cục V28 và các cơ quan báo chí, xuất bản của lực lượng CAND phát hành và giới thiệu rộng rãi 2 ấn phẩm “Quần chúng nhân dân – nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự” và “Cẩm nang công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tới đông đảo công chúng và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND; Đồng thời yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhất là lực lượng nòng cốt XDPTTDBVANTQ để nắm vững và triển khai thực hiện nghiêm túc những tư tưởng, quan điểm của Đảng, Bác Hồ, của Đảng ủy công an Trung ương, Bộ Công an về phát huy vai trò sức mạnh to lớn của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và XDPTTDBVANTQ.

Phùng Nguyễn