Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh: thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” đã góp phần rất lớn trong công tác phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ tội phạm và đẩy lùi tệ nạn xã hội. Nhiều mô hình hiệu quả được nhân dân đồng tình ủng hộ và đề nghị nhân rộng ra toàn thành phố. 

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn xây dựng thành công 255 mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Các mô hình đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực, thu hút được đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương…

Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn như: mô hình “Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm”được UBND thành phố quy định là tiêu chí bắt buộc phải đạt được với xã, phường, thị trấn khi xét công nhận hoặc tái công nhận đạt chuẩn văn hóa; mô hình “Đèn trước ngõ, mõ trong nhà”, “Cổng rào an ninh”. Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân được tổ chức từ năm 2008 đến nay đã tạo được lòng tin trong nhân dân về hình ảnh tận tụy của người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân. Bên cạnh đó, Công an TP Cần Thơ đã xây dựng thành công các mô hình “Hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương”; mô hình “Đội phục vụ sản xuất nông nghiệp tái hòa nhập cộng đồng”...

Đến nay, Cần Thơ đã nhân rộng ra toàn thành phố 1.550 mô hình “Dân vận khéo”, 72 mô hình “Dân vận khéo” về an ninh trật tự do lực lượng Công an làm nòng cốt đã tạo được sự chuyển biến tích cực, thu hút được đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Văn Vĩnh