Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lai Châu; khẳng định kết quả đạt được trong thời gian qua của tỉnh Lai Châu một phần là nhờ sự đóng góp công sức, trí tuệ của người có uy tín nói chung.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, lực lượng Công an luôn quan tâm, gắn bó với đồng bào, cùng đồng bào tham gia giữ gìn an ninh chính trị, xây dựng cuộc sống tốt đẹp, ổn định và mong muốn phát triển đời sống kinh tế của đồng bào, từng bản làng, từng gia đình. Trong quá trình công tác, các lực lượng Công an đã được đồng bào đùm bọc, phối hợp giúp đỡ, cùng lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với các đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, đã đạt được những thành tựu quan trọng; mặc dù còn những khó khăn nhưng đời sống nhân dân các dân tộc anh em đang ngày càng ổn định, đời sống tinh thần và vật chất không ngừng được tăng lên, nhiều công trình, trường trạm, đường xá đang ngày càng được mở rộng đến từng thôn, bản... 

Tuy nhiên, những đối tượng thù địch và phần tử xấu sẽ tiếp tục lợi dụng những khó khăn tạm thời trong đời sống, những thiếu sót trong thực hiện chính sách dân tộc tác động gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, làm giảm lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.

 Qua đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ mong muốn các đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu nêu cao cảnh giác, tiếp tục giữ vững khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng làng bản, dòng họ, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Đồng thời, tiếp tục vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; vận động bà con tích tực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử xấu; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lực lượng Công an, nhất là lực lượng Công an cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trần Xuân