Ngày 7-3-2019, tại khu Lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Hội phụ nữ Công an tỉnh Thái Bình tổ chức cho các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ Ban chấp hành hội phụ nữ Công an tỉnh, Ban chấp hành hội phụ nữ các cơ sở, Công an các huyện, thành phố về dâng hương, báo công với Bác.

Hội phụ nữ Công an tỉnh  Thái Bình tổ chức báo công dâng Bác tại Khu Lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua, Hội phụ nữ Công an tỉnh Thái Bình đã thường xuyên duy trì phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Trước anh linh Bác Hồ kính yêu, Đoàn đã nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu là những người phụ nữ vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cũng nhân dịp này, Hội phụ nữ Công an tỉnh Thái Bình đã dành 35 suất quà thăm hỏi cán bộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Bình Vân