Cùng dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh...

Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an tỉnh Thái Bình.

Báo cáo một số kết quả các mặt công tác của Công an tỉnh Thái Bình trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Công an tỉnh Thái Bình đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác Công an. An ninh trật tự trong tỉnh được đảm bảo; đã chủ động nắm, kiểm soát được tình hình. Triển khai các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế hệ thù địch, phản động. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; đấu tranh, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự. Không có đột biến về trật tự xã hội, triệt xóa nhiều băng nhóm, nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, cờ bạc..... Chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác thanh tra, pháp chế, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hậu cần, kỹ thuật được chú trọng…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
Các đại biểu nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những nỗ lực cố gắng, những chiến công, thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình đạt được.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Thái Bình nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí trong Tỉnh ủy và các đại biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh một số mặt công tác trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cần đặc biệt quan tâm như làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà lãnh đạo Công an tỉnh phải tập trung chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục để mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; Hướng dẫn số 11-HD/ĐUCA của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về những việc cần làm ngay “Tự soi, tự sửa” để thể hiện tính “Gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của lực lượng Công an; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Bên cạnh đó, cần bám sát và chủ động triển khai các mặt công tác công an để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển các khu công nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể, nhất là với quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Xác định rõ trách nhiệm và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác dân vận của từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ; đi đôi với nâng cao chất lượng hiệu quả của Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị của Công an tỉnh phải đề cao và làm tròn trách nhiệm của mình trong phòng, chống tội phạm, nhất là trong đấu tranh, ngăn chặn, triệt xóa các băng nhóm tội phạm. Tăng cường năng lực của lực lượng Cánh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả “năm công tác nghiệp vụ cơ bản” và các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ; tổ chức rà soát, phân loại, phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng giữa các đơn vị trong việc xóa bỏ các băng nhóm tội phạm; nắm chắc tình hình, phát hiện các băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động hiện hành để có biện pháp ngăn chặn, triệt xóa kịp thời, kiên quyết không để tội phạm “lộng hành”.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm...; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý và hoạt động của các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Tiếp tục mở các cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn, tập trung vào các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao về cháy, nổ...
Xuân Trường