Các đại biểu đã trao đổi, kinh nghiệm, đánh giá thực trạng, kiến nghị, đề xuất các giải pháp hằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải tạo phạm nhân cải tạo kém; công tác thực iện các điều kiện đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong công tác này; những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện công tác chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng cho phạm nhân. Từ đó, tham mưu Bộ Công an đề xuất,  kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản, quy phạm pháp luật hướng dẫn.

Được biết, trong nhiều năm qua, công tác giáo dục cải tạo phạm  nhân nói chung, công tác chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, đặc biệt là công tác gáo dục phạm nhân vi phạm nội quy, cải tạo kém ở các cơ sở giam giữ thuộc Bộ Công an đạt được kết quả tích cực, đa số phạm nhân khi vào trại chấp hành án qua giáo dục, học tập, cải tạo đã có chuyển biến, ăn năn hối lỗi.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII phát biểu tổng kết Hội thảo.

Kết quả, trong thời gian qua, công tác giáo dục cải tạo số phạm nhân cải tạo kém đã đạt được những kết quả rất tích cực, số phạm nhân cải tạo kém hàng năm giảm, số phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời gian tái phạm tỷ lệ thấp; đã có nhiều mô hình, gương điển hình về công tác tái hoá nhập cộng đồng, từ đó, góp phần ổn định tình hình ANTT.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII nêu rõ, các đơn vị đã nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm Nội quy trại giam, hạn chế, giảm tỉ lệ phạm nhân cải tạo kém; thực hiện các điều kiện đảm bảo cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng động tiếp thu những tri thức, kỹ năng cần thiết để trở về gia đình, địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Kết quả đánh giá chấp hành án của phạm nhân đảm bảo chính xác, khách quan; đã tăng cường đầu tư nâng cấp các cơ sở giam giữ đã xuống cấp, đặc biệt là nhà giam riêng, buồng kỷ luật và các điều kiện khác để làm tốt công tác quản lí, giáo dục, cải tạo; đã đẩy mạnh các dự án dạy nghề, tạo điều kiện cho phạm  nhân có khả năng phát huy được nghề đã được học trong trại giam để vận dụng sau khi chấp hành án xong. Các Trại đã chủ động phối hợp với thân nhân phạm nhân trong phối hợp cải tạo...

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý nhấn mạnh, cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ trong việc giáo dục đối tượng cá biệt;  rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được học tập, đào tạo nghề, có chính sách phối hợp với các doanh nghiệp để tạo điều kiện về công việc cho cho ổn định cuộc sống...

Phương Thuỷ