Đoàn thanh niên Tổng cục VIII có 68 cơ sở Đoàn trực thuộc công tác ở cơ quan Tổng cục và các Trại giam đóng chân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có nhiều đơn vị ở những vùng khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa.

Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, đoàn thanh niên các cấp trong Tổng cục đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác, là nòng cốt trong công tác quản lí, giáo dục, cải tạo, giam giữ phạm nhân; bảo vệ kho vật chứng; đảm bảo an toàn các cơ sở giam giữ.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII trao bức trướng tặng đoàn viên, thanh niên Tổng cục.

Trong nhiệm kỳ, đã duy trì và thực hiện có hiệu quả trên 300 công trình, phần việc thanh niên; trong đó 3 công trình là “Chống phạm nhân, trại viên đưa ma tuý, điện thoại di động vào trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc”; “Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng” và “Giáo dục, cảm hoá phạm nhân, trại viên, học sinh xếp loại kém trở thành khá tốt và tái hoà nhập cộng đồng” đã thực sự đem lại hiệu quả rõ rệt.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên Tổng cục VIII luôn xung kích trong hoạt động tình nguyện với trên 300 đội hình thanh niên tình nguyện đã huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, đoàn viên tham gia hàng chục vạn ngày công để làm đường, tu sửa nhà tình nghĩa, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, phụng dưỡng Mẹ VNAH, hiến máu, trồng cây xanh...

Đại diện Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Tổng cục VIII xung kích, sáng tạo, tình nguyện, vì ANTQ”, Đoàn Thanh niên Tổng cục VIII đã đề ra 6 giải pháp, 2 chương trình, 2 công trình thanh niên vào  mục tiêu công tác nhiệm kỳ VI, quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra.

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận đã nêu rõ những mặt được, chưa được, nêu các khó khăn và bàn giải pháp thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu đặt ra, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng yêu cầu BCH Đoàn các cấp trong Tổng cục và mỗi đoàn viên, thanh niên cần  tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Trung ương Đoàn; phát huy tinh thần mưu trí, sáng tạo trong phòng ngừa, ngăn chặn các phạm nhân vi phạm. Thượng tôn pháp luật và chấp hành nghiêm các quy trình, quy định, đảm bảo tuyệt đối cơ sở giam giữ; chú trọng bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho tổ chức đảng, tạo nguồn cán bộ có năng lực, trình độ, uy tín để bổ sung đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy;  thường xuyên đổi mới các hoạt động, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa đoàn thanh niên các cấp trong Tổng cục với đoàn thanh niên địa phương tạo phòng tuyến vững chắc bảo vệ tuyệt đối cơ sở giam giữ; sáng tạo, đổi mới trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân để đạt hiệu quả giáo dục cao hơn...

Các đại biểu với đoàn viên, thanh niên Tổng cục VIII.

Đại hội bầu BCH mới gồm 15 đồng chí với số phiếu nhất trí cao.

P.Thuỷ