Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tình hình và kết quả công tác từ đầu năm 2016 đến nay. Với sự chỉ đạo và lãnh đạo trực tiếp của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sự nỗ lực của cán bộ - chiến sĩ, tình hình an ninh nội bộ, kinh tế, tôn giáo, nông thôn, tuyến biển được giữ vững, không để phát sinh "điểm nóng", tạo điều kiện để triển khai các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn. 

Thứ trưởng Phạm Dũng phát biểu chỉ đạo.

Vi phạm pháp luật về TTXH giảm 2,33% so với cùng kỳ. Giải quyết tin báo tội phạm đạt 90,16%. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 79,4%, trong đó tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Số người nghiện ma túy cũng giảm. 

Đặc biệt, TNGT tiếp tục giảm trên cả 3 mặt. Công tác quản lý nhà nước về TTXH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phục vụ có hiệu quả phòng, chống tội phạm.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thứ trưởng Phạm Dũng đã biểu dương và đánh giá cao kết quả toàn lực lượng Công an Bình Định đạt được và chỉ đạo một số công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm. Trong đó, tập trung làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở từng địa bàn, từng khu dân cư hỗ trợ đắc lực cho đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định ANCT và TTXH, phục vụ cho phát triển KT-XH ở địa phương.

Tấn Tài-Hữu Toàn