Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an Đồng Tháp đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng cùng Đoàn công tác Bộ Công an tình hình, kết quả các mặt công tác. Sáu tháng đầu năm 2020, Công an Đồng Tháp đã bám sát Nghị quyết và kế hoạch công tác đề ra, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các ngành và tổ chức chính trị - xã hội, phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

An ninh trên các lĩnh vực được đảm bảo giữ vững ổn định, không để xảy ra “điểm nóng”. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 93,5%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả quan trọng. Công an Đồng Tháp đã điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại 100% xã, thị trấn. 

Công an Đồng Tháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, đến nay có 2.906/2906 chi bộ tổ chức thành công đại hội, đạt 100%. Đại hội các cấp diễn ra đúng trình tự, thủ tục quy định, nhân sự đúng theo đề án đã được phê duyệt.

Đến nay 100% chi, đảng bộ cơ sở thuộc Công an tỉnh và Đảng ủy Công an cấp huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh luôn bám sát hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy để thực hiện. Đến nay, Công an Đồng Tháp đã chuẩn bị hoàn thành các phần việc về đề án nhân sự, phân bổ đại biểu dự đại hội và văn kiện đã hoàn thành đã lấy ý kiến rộng rãi cán bộ đảng viên và cán bộ hưu trí, hoàn tất báo cáo tổng hợp và gởi cho Tổ thẩm định của Tỉnh ủy. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành làm việc với Công an tỉnh Đồng Tháp.

Công an Đồng Tháp kiến nghị cho thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao; điều động học viên do Công an Đồng Tháp sơ tuyển tốt nghiệp các trường Công an nhân dân năm 2020 đến nhận công tác tại Công an Đồng Tháp, vì biên chế của tỉnh còn thiếu so với ấn định của Bộ Công an.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với lực lượng Công an Đồng Tháp. Đảng bộ Công an Đồng Tháp đã chủ động trong việc dự thảo các nội dung văn kiện trình Đại hội. Qua đó khái quát được vai trò, sự lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, rút ra được những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới; việc xây dựng các đề án nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng và đúng quy định.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng lưu ý, trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp cần sớm bổ sung, chỉnh sửa những nội dung trong các văn bản để hoàn thiện tập văn kiện trình Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025; có kịch bản chi tiết các nội dung điều hành Đại hội đảm bảo đúng các quy định và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Đồng Tháp; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội để Đại hội Đảng bộ Công an Đồng Tháp, diễn ra thành công tốt đẹp.

Văn Vĩnh – Phong Nguyễn