Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện các đơn vị chức năng liên quan...

Báo cáo kết quả nổi bật công tác 2 tháng đầu năm và công tác trọng tâm từ nay đến tháng 6-2020 và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị cho biết: Đơn vị đã tham mưu ban hành Hướng dẫn về quy trình tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND; 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương về nội dung, tiêu chí, quy trình thẩm định và chủ trương đối với các trường hợp được giới thiệu tái cử cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025 thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng; Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Về công tác chính trị, Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương ban hành báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trong CAND; hướng dẫn báo chí trong CAND tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Canh Tý; ban hành Thông báo kết quả bước đầu việc triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Trung tướng Đào Gia Bảo trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận những kết quả công tác Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã  thực hiện trong thời gian vừa qua.

Về nội dung công tác trọng tâm trong những tháng tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn, sự kiện trọng đại của đất nước nói chung, lực lượng CAND nói riêng. 

Do đó, Cục Công tác đảng và công tác chính trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND; chủ động tham mưu, đề xuất Bộ chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức thành công hội đảng các cấp trong CAND, tiến tới đại Đại hội Đảng lần thứ XIII...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, Cục tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS), trong đó, nắm và giải quyết tư tưởng cho CBCS trong toàn lực lượng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát, thống kê các nội dung, phần việc cần thực hiện để phân công trách nhiệm cho cụ thể, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian hoàn thành và đáp ứng yêu cầu đề ra. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết tác phong của CBCS; thực hiện nghiêm túc các quy trình công tác, điều lệnh nội vụ, quy tắc ứng xử của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị “chủ động phát hiện từ sớm, từ cơ sở” những gương người tốt việc tốt, gương cán bộ chiến sỹ xuất sắc, tiêu biểu trong CAND để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, “làm sao để khen đúng, khen trúng, tạo động lực cho CBCS thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tại cuộc họp này, đồng chí Thứ trưởng cũng đã lắng nghe và giải đáp một số thắc mắc về chế độ chính sách cho các vận động viên thể thao CAND, Đoàn ca múa nhạc, Nhà hát CAND...

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh