Tại buổi làm việc, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về một số kết quả công tác của đơn vị trong thời gian qua, đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, báo cáo Đề án quy hoạch báo chí trong CAND, dự thảo chức năng nhiệm vụ của Cục Truyền thông CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Cục Truyền thông CAND đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về các quy định phòng, chống dịch bệnh cho CBCS, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng định hướng về công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là vai trò quan trọng của lực lượng CAND trong công tác này. 

Bên cạnh đó, Cục Truyền thông CAND cũng đã đổi mới phương thức sản xuất, tác nghiệp báo chí, yêu cầu cán bộ, phóng viên, biên tập viên tận dụng tối đa khả năng tác nghiệp trên môi trường internet, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Cục Truyền thông CAND trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực, kết quả trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND động viên CBCS, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, biên tập viên luôn ở tuyến đầu phản ánh công tác phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình tác nghiệp, đồng thời có các tin bài, phóng sự phản ánh hấp dẫn, đúng định hướng. 

Tuyên truyền sâu đậm các tấm gương người tốt, việc tốt tham gia phòng, chống dịch; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống dịch của Đảng và Nhà nước ta.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng đề nghị Cục Truyền thông CAND tập trung hoàn chỉnh Đề án quy hoạch báo chí trong CAND; nghiên cứu, đề xuất xây dựng tổ chức bộ máy của Cục đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

An Quỳnh