Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục XDPT Toàn dân Bảo vệ ANTQ đã báo cáo kết quả công tác năm 2016, báo cáo tình hình công tác bố trí trực ban, trực chiến của đơn vị trước, trong và sau Tết Nguyên đán cũng như phương hướng thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu Xuân Đinh Dậu năm 2017. 

Thứ trưởng  Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ

Theo đó, toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước và Bộ Công an trong việc bố trí thực hiện công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, quyết không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bất ngờ. 

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, đơn vị vẫn chủ động bố trí, phân công, phân nhiệm rõ ràng về chế độ trực ban, trực chiến, tiếp nhận và xử lý thông tin từ các đơn vị, địa phương để báo cáo lãnh đạo Bộ và kịp thời giải quyết…

Trước khi phát biểu chỉ đạo công tác, chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm tập thể Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cần quán triệt triển khai trong năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng  Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác  xây dựng và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của lực lượng CAND năm 2016, qua đó đã tạo được nhiều điểm nhấn, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần quan trọng thay đổi nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân về ý nghĩa, vai trò của công tác phong trào.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quà động viên CBCS Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Quang cảnh buổi làm việc, kiểm tra công tác tại Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, bước sang năm mới Đinh Dậu 2017, để đảm bảo thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cục XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ cần tiếp tục phát huy hơn nữa  thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Đảng uỷ Công an TW và Chương trình công tác năm 2017 của Bộ Công an đã đề ra tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 72; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2017 của Cục, nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, ngày càng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ sẽ tiếp tục đoàn kết đồng lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ Quốc…

Phạm Tâm