Sau khi nghe đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà, Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên báo cáo những mặt công tác trọng tâm an ninh của đơn vị trong thời gian vừa qua, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã biểu dương những thành tích, chiến công mà đơn vị đã đạt được.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu Cục An Ninh Tây Nguyên cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới. 

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà, Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên báo cáo những mặt công tác trọng tâm an ninh của đơn vị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng quà CBCS Cục An ninh Tây Nguyên.

Chủ động nắm phân tích và dự báo tình hình có liên quan đến an ninh; kịp thời tham mưu, đề xuất, phối hợp và triển khai công tác; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội.

Nhân dịp năm mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chúc Tết toàn thể Lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Cục An ninh Tây Nguyên.

Văn Thành