Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an thị xã Đông Triều và các đội nghiệp vụ đã báo cáo kết quả công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2017 những tháng đầu năm 2018. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác Công an và giữ gìn đảm bảo ANTT ở địa phương trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn làm việc với Trại giam Quảng Ninh.

Qua nghe các báo cáo, đồng chí Thứ trưởng đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của CBCS Công an thị xã Đông Triều trong thời gian qua đã góp phần đắc lực trong công tác đảm bảo, giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để thị xã Đông Triều phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. 

Đồng chí lưu ý trước tình hình ANTT ngày càng diễn biến phức tạp, Công an thị xã Đông Triều cần xây dựng nội bộ đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung nhiệm vụ phòng chống tội phạm đặc biệt là các loại tội phạm về hình sự, ma tuý đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; nêu cao tinh thần trách nhiệm, lễ tiết tác phong khi tiếp xúc và làm việc với nhân dân; tập hợp thu hút nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nền tảng cho các hoạt động công tác Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn làm việc với Công an TX Đông Triều.

Tại trại giam Quảng Ninh, Giám thị Trại giam báo cáo kết quả công tác quản lý, giáo dục, giam giữ phạm nhân. 

Đồng chí Thứ trưởng đã biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác của Trại giam Quảng Ninh đã đạt được, chia sẻ những khó khăn, vất vả của các cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu đơn vị thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giáo dục cũng như làm tốt công tác đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ; quan tâm, nâng cao chất lượng tới đời sống của phạm nhân; tăng cường quan hệ cấp uỷ chính quyền địa phương và sự ủng hộ của nhân dân trong đảm bảo an ninh an toàn của trại.

Hà Tâm