Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội về công tác cuộc bầu cử, CATP Hà Nội đã tổ chức triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố trước, trong và sau thời gian bầu cử; tại các khu vực bầu cử, địa điểm bầu cử; chủ động tham mưu Ủy ban Bầu cử các cấp, các cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở. 

Tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; duy trì hoạt động hiệu quả các Tổ công tác 141, 142 trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm có tổ chức, các ổ, nhóm lưu manh, côn đồ, hoạt động bảo kê, xiết nợ thuê, chống người thi hành công vụ; duy trì, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị, góp phần làm trong sạch địa bàn trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử và các hoạt động bên lề...

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi kiểm tra công tác.

Phát biểu tại buổi kiểm tra công tác, Thứ trưởng Lê Quý Vương hoan nghênh những kết quả đạt được bước đầu và sự chủ động trong công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của CATP Hà Nội thời gian qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị CATP Hà Nội phát huy kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước mắt, thực hiện tốt công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động bầu cử và thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, các phương án, kế hoạch công tác để chủ động phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. 

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đi bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật... Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử; đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm làm trong sạch địa bàn; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, trật tự văn minh đô thị; tăng cường kiểm tra công tác tạm trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ.

Sẵn sàng mọi lực lượng, phương tiện và phương án xử lý khi có tình huống phát sinh. Triển khai công tác trực ban, trực chiến đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày bầu cử; kịp thời báo cáo Bộ những tình huống phức tạp xảy ra trong quá trình bầu cử...

Trần Xuân