Để đảm bảo các mặt công tác tổ chức cuộc bầu cử, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Hội đồng bầu cử quốc gia đã có công văn phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử để tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác trọng tâm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ Công an về thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, dự kiến phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Chỉ đạo.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo cần căn cứ Kế hoạch của Bộ chỉ đạo đơn vị mình xây dựng các phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bầu cử, trong đó cần tập trung làm tốt nhiệm vụ quán triệt cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng về ý nghĩa chính trị to lớn và tầm quan trọng của bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử của các thế lực thù địch.

Tăng cường tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực tổ chức bỏ phiếu có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và an toàn phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy…

Thu Thuỷ