Dự Hội nghị có ông Nguyễn Tấn Quyên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương; ông Dương Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; Thiếu tướng Trần Công Viên - Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, cùng đại diện UBKT 22 tỉnh, thành ủy, Đảng ủy Công an các tỉnh khu vực phía Nam.

Trước khi bước vào chương trình hội nghị, các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Bác Hồ nằm trong Công viên 19-5.

Các đại biểu dự Hội nghị dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Bác Hồ tại TP Cà Mau.

Theo báo cáo của ban tổ chức, dù còn một số khó khăn, hạn chế nhưng qua hai năm thực hiện quy chế phối hợp, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT các tỉnh, thành ủy khu vực phía Nam đã thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau bằng nhiều hình thức thích hợp, giúp cho cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT tỉnh, thành ủy nắm vững tình hình, chất lượng hoạt động của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, Đảng viên là cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố thuộc diện tỉnh, thành ủy và Đảng ủy Công an Trung ương quản lý; từ đó, đề ra các chủ trương, biện pháp kiểm tra, giám sát phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng xây dựng Đảng trong CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Để thời gian tới công tác phối hợp đạt hiệu quả cao hơn, Hội nghị thống nhất việc tăng cường trao đổi thông tin về tổ chức Đảng, đảng viên thuộc diện tỉnh, thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương quản lý. Công an các địa phương cũng sẽ tăng biên chế cán bộ chuyên trách giúp UBKT thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các trường hợp kiểm tra dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ Công an địa phương thuộc diện tỉnh, thành và Đảng ủy Công an Trung ương quản lý đều do UBKT tỉnh, thành ủy chủ trì, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp, thực hiện

Hoàng Giang